Geoportal Miasta Grudziądz
 
INFORMACJE

Serwis Urzędu Miasta
w Grudziądzu powstał w oparciu
o powiatowy zasób geodezyjny
i kartograficzny.

Prezentowane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.

Mapy ani żadna ich część nie mogą
być wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.

Serwis WMS dostępny jest pod adresem http://geoportal.grudziadz.pl/ggp

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:
geodezja@um.grudziadz.pl


Aby wyświetlić mapę, kliknij na wybrany temat.
Wyszukiwanie ...
Wybierz działkę a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Wybierz adres a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Mapa ewidencyjna
Mapa prezentuje granice działek ewidencyjnych, budynki, kontury klasyfikacyjne oraz użytki gruntowe. Zaleca się przeglądanie mapy w skali 1:10000 i więcej.
Mapa zasadnicza
Mapa prezentuje podstawową treść mapy zasadniczej wraz z elementami uzbrojenia terenu. Mapę należy przeglądać w skali 1:1000 i więcej.
Mapa z podziałem na okręgi dla potrzeb Budżetu Obywatelskiego - projekt
Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Mapa prezentuje okręgi konsultacyjne w mieście Grudziądzu.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa prezentuje plany zagospodarowania przestrzennego wraz z tekstami uchwał. Mapę należy przeglądać w skali 1:5000 i więcej.
Struktura własnościowa
Mapa tematyczna prezentuje strukturę własnościową (grunty gminne, skarbu państwa, osób fizycznych i prawnych) na tle mapy ewidencyjnej, w podziale na grupy rejestrowe. Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Klasyfikacja gleboznawcza
Mapa tematyczna prezentuje klasyfikację gleboznawczą gruntów, w podziale na klasy konturów klasyfikacyjnych (sady, role, łąki itp.). Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Użytkowanie terenu
Mapa tematyczna prezentuje użytkowanie terenu, w podziale na charakter użytków gruntowych (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, drogi itp.). Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Obszary chronione
Mapa prezentuje zasięg obszarów chronionych. Dane pochodzą z zasóbu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Mapa użytkownika
Mapa umożliwia wybór dowolnych warstw z całego zasobu danych Geoportalu Miasta Grudziądza.
Komunikacja miejska
-
Mapa lasów
-
Sieć referencyjna dróg
-
Decyzje budowlane
-
Zabytki
Zabytki z rejestru i ewidencji według rodzaju